//]]>
کاربران

نمایشگاه آثار هنری بیماران اعصاب و روان فارس

حضور بنیاد در نمایشگاه آثار هنری بیماران اعصاب و روان فارس در محل بلوار چمران (نگارخانه آبگینه) . ۲۷ شهریور ماه الی ۲ مهر ماه 1397

 

 

 

 

 

گزارش تصویری این رویداد را در ادامه ملاحظه می کنید.
 
 
   
 

فرم ثبت مشارکت برای رفع این نیاز