//]]>
کاربران

تقدیر از مشاغل کارگری بیمارستان اعصاب و روان زنده یاد استاد محرری

مراسم تقدیر از کارگران بیمارستان روز پنجشنبه دوازدهم اردیبهشت ماه، با حضور "دکتر درانی نژاد "ریئس بیمارستان و فرزاد همایون فر مدیر مرکز در تالار اندیشه بیمارستان برگزار شد. در این مراسم ضمن تبریک به کارگران زحمتکش بیمارستان ، هدایایی از طرف بنیاد خیریه توانمندسازی بیماران اعصاب و روان فارس به ایشان اهدا گردید . 1398/02/12

فرم ثبت مشارکت برای رفع این نیاز