//]]>
کاربران

روز روانشناس 1398

تقدیراز روانشناسان بیمارستان اعصاب و روان زنده یاد استاد محرری

روز دوشنبه نهم اردیبهشت ماه همزمان با روز روانشناس مراسم تقدیر از روانشناسان این مرکز در سالن دفتر پرستاری بیمارستان برگزار شد.

در این مراسم هدایایی از طرف بنیاد خیریه توانمندسازی بیماران اعصاب و روان فارس به این عزیزان اهدا گردید.1398/2/9

فرم ثبت مشارکت برای رفع این نیاز