//]]>
کاربران

برگزاری مراسم عید غدیر 1394

مورخ 1394/07/09 به مناسبت عید غدیر خم پرسنل محترم آسایشگاه زنان با همکاری خیرین بنیاد خیریه توانمندسازی بیماران اعصاب و روان فارس جشنی برپا نمودند و این عید باشکوه را به بیماران آسایشگاه اعصاب و روان استاد محرری تبریک گفته و هدایایی به آنان تقدیم گردید .در این مراسم مدیریت محترم بیمارستان اعصاب و روان استاد محرری و برخی از مسوولین واحدها نیز حضور داشتند.

فرم ثبت مشارکت برای رفع این نیاز