کاربران

اخبار سایت

تشکیل جلسه ی هیات مدیره بنیاد

تشکیل جلسه ی هیات مدیره بنیاد خیریه توانمندسازی بیماران اعصاب و روان فارس در تالار اندیشه بیمارستان زنده یاد استاد محرری

تشكيل اولين جلسه هيات مدیره در سال 97

تشكيل اولين جلسه هيات مدیره در سال 97

تشکیل جلسه هیات مدیره بنیاد

تشکیل جلسه هیات مدیره بنیاد خیریه توانمندسازی بیماران اعصاب وروان فارس

تشکیل اولین جلسه هیئت مدیره جدید بنیاد

تشکیل اولین جلسه هیئت مدیره جدید بنیاد خیریه توانمندسازی بیماران اعصاب و روان فارس.

تشکیل جلسه هیات مدیره بنیاد

تشکیل جلسه هیات مدیره بنیادخیریه توانمندسازی بیماران اعصاب و روان فارس مورخ 24 دیماه 1396.

1