کاربران

برگزاری مراسم افتتاح تالار اندیشه بیمارستان زنده یاد استاد محرری(عکاس آقای پیرنیای شیرازی)