کاربران

تشکیل جلسه ی هیات مدیره بنیاد

تشکیل جلسه ی هیات مدیره بنیاد خیریه توانمندسازی بیماران اعصاب و روان فارس در تالار اندیشه بیمارستان زنده یاد استاد محرری

در این جلسه با تقدیم لوح تقدیر از خیر محترم جناب آقای حسن امیدی تقدیر و تشکر بعمل آمد. 97/02/24