کاربران

روشهای کمک

یاور گرامی، اگر می‌خواهید به صورت فردی یاری گر , بنیاد خیریه توانمند سازی بیماران اعصاب و روان فارس باشید تا بتوانیم با حمایت همه جانبه از این افراد شادی و امید به زندگی را به آنها و خانواده‌های عزیزشان هدیه دهیم

یاور گرامی، اگر می‌خواهید به صورت فردی یاری گر , بنیاد خیریه توانمند سازی بیماران اعصاب و روان فارس باشید تا بتوانیم با حمایت همه جانبه از این افراد شادی و امید به زندگی را به آنها و خانواده‌های عزیزشان هدیه دهیم، می توانید کمک های نقدی خود را از طریق شماره حساب های زیر در تمامی شعب بانکی به نام بنیاد خیریه توانمند سازی بیماران اعصاب و روان فارس  واریز نمایید  و به جمع یاوران این عزیزان بپیوندید.

 

  نام بانک شماره کارت بانک شماره شبا
ملت 6104-3379-6823-2668 480120000000004960717263
رفاه 5894-6318-7454-7201 640131910634000073090281

 

به نام بنیاد خیریه توانمند سازی بیماران اعصاب و روان فارس